Null Detector Fluke 845AR – Led Mod

Следващият прибор с чиято история искам да ви запозная е Fluke 845AR. Въпреки, че преди няколко седмици се сдобих с първият Null Detektor Fluke 845, който ви представих в предна тема, добавих и втори към уредите които ползвам. Разликата между двата е липсата на батерия в AR модела и кутията – правена за вграждане в мостове или друга апаратура, или шкаф (Rack mount design). Устройството дойде от UK от същият търговец в Ebay от който закупих първият нулев детектор. Козметичното състояние беше добро без лоши наранявания по кутията и лицевия панел.

След включване уреда не можеше да се установи и забиваше показанията в единия и после в другия край на дисплея. Поради скорошния ремонт на който правих на Fluke 845AB ми беше ясно, че трябва да започна с подмяна на всички електролити. Вътре намерих допълнително един откачен резистор от входния делител към усилвателя (някой го беше ремонтирал преди), както и наопаки монтирани алуминиевите капаци от корпуса и екрана на усилвателя.

След тези интервенции по устройството всичко изглеждаше добре проверено с осцилоскоп и волтметър съгласно сервизната документация която намерих за него. Въпреки това, уреда не работеше коректно и след доста оглеждания и проверки стигнах до заключението, че проблема е в неоновите лампи на чопъра на входа на усилвателя. Тезата беше потвърдена и от колеги в EEVBLOG. Поради стареенето на инертния газ в лампите започват да не успяват да се запалват на номиналните напрежения при които работят в схемата на нулевия детектор. След проверка на характериограва (Tektronix 576) се оказа, че палят при напрежения с 40-50 V по-високи от номиналното. Тук може видите непостоянната работа на неоновите лампи. Оказа се, че при пълно затъмнение (каквото е при затворен курпус на уреда) лампите спират напълно да палят.

Поради факта, че нямах неонови лампи със същите размери реших да пробвам да направя една модификация с подмяна на неоновите лампи със светодиоди (може да разгледате пълното описания на тези модификации на сайта http://www.ko4bb.com). Светодиодите които имах под ръка и бяха от панели на принтери Epson L800 (същите диоди са и в панелите на доста други модели като P50, R285, 1500W….). По мое виждане светлината от тези светодиоди беше доста близка до светлината от неоновите лампи в уреда и аз реших да ги пробвам.

Подготвих два светодиода със съответните кабели за да мога да ги монтирам и подмених някой неща по платката за да се ползват светодиодите. За последователно съпротивление на светодиодите монтирах 3,2 kOhm. По мои сметки толкова трябваше да бъде за ток през светодиодите ~ 8-10 mA. Залепих и фото резисторите към платката, понеже бяха монтирани с двойно залепващо тиксо което вече не можеше да ги държи. Инсталирах всичко, като размених местата на двата диода за да избегна подмяна на посоките на диодите преди тях. това се налага поради факта, че се премества захранването от 9 краче на 7 краче на трансформатора. Напрежението на пин 9 е високо за да се ползва с неоновите лампи. На 7 крак е около 27V.

Събрах всичко обратно и за реших да проверя работата на детектора. Всичко тръгна веднага и ми направи впечатление, че е доста по-малък шума на изхода като го сравнявам с другия нулев детектор с който разполагам. Това беше и причината поради която реших да запиша изхода за няколко минути за да добия количествена представа за шума. Резултата беше задоволителен, но явно ще има още работа по него когато намеря време за това. Може би ще намеря доста съпротивления извън номиналната си стойност (има писано по въпроса из форумите).

Въпреки това, уреда е напълно изправен сега и може да се ползва въпреки, че шума излиза малко от номиналните параметри в сервизното описание. Максималния размах е < 6uV за този период на данните, като уреда не беше загрял за 2-3 часа преди наблюдението.

Leave a Comment